Categories
Greek

Ένας καινοτόμος τρόπος για την ανίχνευση των κυκλοφορικών καρκινικών κυττάρων

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος των γυναικών εξ αιτίας της εξέλιξης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, αλλά και της συνεχιζόμενης ενημέρωσης περί πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού που λαμβάνει ο πληθυσμός των γυναικών παγκοσμίως, μέσω των συχνών εκστρατειών που πραγματοποιούνται.

Ο θάνατος στις περιπτώσεις που δεν γίνεται έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση μπορεί να προέλθει από μετάσταση που μπορεί να συμβεί από την περιοχή του μαστού σε άλλες περιοχές του σώματος, και αυτό είναι η κυρίαρχη αιτία θανάτου αυτών των ανθρώπων.

Η ανίχνευση κυκλοφορικών ογκοκυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος μπορεί πράγματι να βοηθήσει τους γιατρούς ώστε να βρουν και να θεραπεύσουν μεταστάσεις που συμβαίνουν στα αρχικά στάδια, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον βαθμό επιβίωσης.

Τώρα, καθηγητές αναφέρουν στο επιστημονικό περιοδικό ACS Sensors πως έχουν αναπτύξει μια μέθοδο η οποία θα μπορούσε να ανιχνεύσει με μεγαλύτερη ευαισθησία τα κυκλοφορικά ογκοκύτταρα μέσω εξέτασης του αίματος.

Τα κυκλοφορικά ογκοκύτταρα είναι καρκινικά κύτταρα τα οποία απορρίπτονται από τον πρωταρχικό όγκο μέσα στην κυκλοφορία του αίματος, όπου μπορούν έπειτα να ταξιδέψουν σε άλλα σημεία μέσα στο σώμα και πιθανώς να δημιουργήσουν νέους όγκους. Κάνοντας μετρήσεις των κυκλοφορικών ογκοκύτταρων θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να προσδιορίσουν την πρόγνωση που θα έχει ένας ασθενής και την καλύτερη δυνατή θεραπεία για εκείνη την στιγμή. Όμως επειδή αυτά τα ογκοκύτταρα είναι πολύ σπάνια σε σύγκριση με άλλου τύπου κύτταρα του αίματος, καθίσταται έτσι δύσκολο στο να ανιχνευθούν. Τεχνολογίες για την ευκολότερη ανίχνευση αυτών των κυττάρων στο αίμα έχουν αναπτυχθεί, όμως και πάλι έχουν περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά το πόσο ευαίσθητες και εξιδεικευμένες είναι.

Για αυτό λοιπόν, επιστήμονες όπως ο Zai-Sheng Wu και συνεργάτες αυτού προσπάθησαν να βρουν ένα καινοτόμο τρόπο να ενισχύσουν το φθορίζον σήμα που εκπέμπουν τα κυκλοφορικά ογκοκύτταρα, με στόχο να μπορέσουν να τα ανιχνεύσουν πιο εύκολα.

Για την ανάπτυξη της μεθόδου διάφορα στοιχεία λήφθηκαν υπόψιν.

Οι επιστήμονες επέλεξαν μία κυτταροσειρά καρκίνου του μαστού, η οποία όπως και πολλοί άλλοι όγκοι του μαστού, παρήγαγε τεράστια ποσά δύο πρωτεϊνών, αυτών των Erb-2 και EpCAM. Απομόνωσαν τα καρκινικά μαστικά κύτταρα από ένα ρυθμιστικό διάλυμα με τη χρήση μαγνητικών χαντρών συνδεδεμένων με ειδικά αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης ErB-2.

Έπειτα, πρόσθεσαν έναν κλώνο DNA η οποία περιείχε πολλαπλά αντίγραφα από μία μονόκλωνη αλληλουχία DNA, ονομαζόμενο ως απταμερές, το οποίο αναγνωρίζει την πρωτεΐνη EpCAM. Ο κλώνος επίσης  περιείχε μικρές αλληλουχίες DNA οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση μιας αντίδρασης ενζυματικής ενίσχυσης προς δημιουργία πολλών νέων αντιγράφων τα οποία θα δεσμεύονται σε φθορίζοντες ανιχνευτές.

Με την χρήση φθορίζουσας φασματομετρίας, οι επιστήμονες είδαν πως μέχρι και ένας μικρός αριθμός καρκινικά κύτταρα του μαστού ήταν δυνατό να ανιχνευτούν σε 200 μL ρυθμιστικό διάλυμα.  

Όταν εξίσου η ομάδα εμβολίασε αυτά τα καρκινικά κύτταρα του μαστού σε ολικό αίμα, αυτοί παρατήρησαν παρόμοιο φθορίζον σήμα όπως και στην περίπτωση του ρυθμιστικού διαλύματος, δείχνοντας πως αυτήν η πειραματική δοκιμασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τον έλεγχο σπάνιων κυκλοφορικών ογκοκυττάρων σε πραγματικά βιολογικά δείγματα.